2014 Yılı Teknik Destek proğramı kapsamında(TRC3/14/TD/0028) İHRACATTA VERİMLİLİK ARTIYOR;

Amaç: Batman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilecek olan eğitimler sayesinde Meslek Odası, istihdam ve iş gücü piyasasına katkıda bulunacaktır. Eğitimler firma personeli ve Oda personeline açık olacağından Oda; kamu kurumları, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve üniversite arasında işbirliğini teşvik edebilecek bir faaliyette bulunmuş olacaktır. Aynı zamanda eğitimlerin katılımcıları arasında dezavantajlı gruplardan kişiler (kadınlar, engelliler, yerinden edinilmiş kişiler vb.) olacağından Batman Ticaret Odası katılımcılara fırsat eşitliği sağlamış olacaktır. Yapılacak eğitimler dolaylı yoldan istihdama, inivasyona ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunacağından hem farkındalık yaratacak hem de bölge ekonomisin kalkınmasına katkı sağlayacak hem de bu tür eğitimlerin yaygınlaşmasını sağlayacaktır.

 Beklenen Sonuçlar;

Batman Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı ihracat yapmakta olan ve yapmak isteyen 50 isletme içinden seçilecek 30 personel 12 günlük ve Toplam 96 saatlik Dış Ticaret, Pazarlama ve Finans eğitimine katıldı.

15 kişilik Oda personeline dış ticaret, Pazarlama ve Finans eğitimi verilerek bilgi kapasiteleri arttı.

Eğitime katılan kişilerin çalıştığı isletmelerdeki ihracat cirosu ortalama % 10 arttı.

Proje hedef Gruplarını istihdam eden ve edecek isletmelerin Dış Ticaret hacminde ve Bölgesel, ulusal ve uluslar arası teşvik ve desteklerden yararlanma oranında bir artış oldu.

Dış Ticaret, Pazarlama ve Finans konularında BATMAN TSO üyelerinin yerel anlamda Know-how danışmanlığına sahip oldu.

30 Firmanın kurumsal kapasitenin artması sağlandı.

Kurumun üyeleri ve personelleri ile olan ilişkilerinde olumlu yönde gelişmeler gözlemlendi.

Kurum imajının iyileşmesine katkı sağlandı