• K Türü Yetki Belgesi: Yurtiçi Yük Ve Eşya Taşımacılığı Yapacak Gerçek Ve Tüzel Kişilere Verilir.

   

  K1 yetki belgesi: Ticari amaçla yurtiçi yük ve eşya taşımacılığı yapacaklara

  *Şirketler (tüzel)için: asgari kapasite şartı; araçların azami yük ağırlıkları toplamı:110 ton

  *Şahıslar(gerçek kişi) için: asgari kapasite şartı; araçların azami yük ağırlıkları toplamı:30 ton

   

  K1Ö (Özel Amaçlı) yetki belgesi Oto kurtarıcı, lastik tekerlekli vinç, para/altın gibi değerli kâğıt/maden taşıyan zırhlı ve benzeri özel amaçlı taşıtlarla yapılacak taşımalara.

  *Tonaj bakımından asgari kapasite şartı aranmaz

  *Araçların ticari olarak tescil edilmiş; taşıtların cinsi özel amaçlı taşıt olmalıdır.

   

  K2 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili yurtiçi yük ve eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara.

  *Asgari kapasite şartı Ticari veya Hususi tescil edilmiş yük taşımaya uygun en az 1 araç

   

  K3 yetki belgesi: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara

  *Gerçek ve Tüzel kişiler için: Asgari kapasite şartı; araçların azami yük ağırlıkları toplamı:45 ton

   

  K1*(Yıldızlı)yetki belgesi: (il içi ) Ticari amaçla il içinde kamyonetlerle (3,5 ton altı araçlar)yapılan taşımalar.

  * Asgari kapasite şartı: Firmanın araçlarının Ticari olarak tescil edilmiş azami yük ağırlığı en fazla 3.5 ton olabilir. En az 1 araç bulundurmak zorundadır.

  * Yetki belgesinde merkez adresinin bulunduğu ilin plakasına sahip taşıtlar kaydedilir.

  * Yetki belgesini aldığı ilin (ilçeler dâhil) sınırları dâhilinde taşımacılık yapabilir.

   

  K2* (Yıldızlı) yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili yurtiçinde kamyonetlerle (3,5 ton altı araçlar) yük ve eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara.

  *Asgari kapasite şartı Ticari veya Hususi tescil edilmiş yük taşımaya uygun azami yük ağırlığı en fazla 3.5tonluk en az 1 araç

 

 YETKİ BELGESİ BAŞVURU FORMU-(1010) İÇİN TIKLAYINIZ

 

TAŞIT KARTI İŞLEM BAŞVURU FORMU - (1011) İÇİN TIKLAYINIZ

 

DEĞİŞİKLİK BİLDİRİM FORMU - (1016) İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

GAZETE ZAYİİ (KAYIP) İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

 

K BELGESİ NAKİL DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

TAŞIT DÜŞÜM DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

ADİ ORTAKLIK DEĞİŞEN YÖNETMELİK İÇİN TIKLAYINIZ

 

OTOMASYON E-DEVLET YETKİLENDİRME DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 K2, K2*(yıldızlı K2), K1*(yıldızlı K1) belgelerinde ise asgari kapasite 1 birim taşıttır. Daima bir araç  her zaman bu belgelerde kayıtlı olmak zorundadır. Son kalan taşıtın satışında veya hurdaya ayrılan taşıtlarda hurdaya ayrılış tarihinden itibaren 540 gün içerisinde yeni taşıt alınarak bu belgelere eklenmediği takdirde  belgeleri de iptal durumuna düşmektedir. (UYARI; 540 günlük kapasite altında kalınan bu süre, 5 yıllık K belgesi süresinde yalnızca bir defa kullanılabilecektir.)

 

K türü yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 

    K-1  yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara düzenlenir. (Tonaj ve yaş şartı vardır. Şirketlerde 20 yaşından küçük araçlarla 110 Ton , şahıslarda 20 yaşından küçük araçlarla 30 ton azami yüklü ağırlığın sağlanması gereklidir.)

 

    K-1* (YILDIZ) yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara düzenlenir. (3,500 Kg ve altındaki kamyonet türü araçlarla il sınırları içinde nakliye yapacaklara düzenlenen belgedir. Tonaj ve yaş şartı yoktur)

 

K-1  BAŞVURU EVRAKLARI

 

       K-1 ŞAHIS İŞLETMELERİ BAŞVURU BAŞVURUSU GEREKLİ  BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ

 

       K-1  ŞİRKETLER BAŞVURUSU GEREKLİ  BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ

 

       K-1* ŞAHIS İŞLETMELERİ BAŞVURUSU GEREKLİ  BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

K-2 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara düzenlenir.(Kamyon ve Kamyonet eklenebilecek olan belgedir. Tonaj ve yaş şartı yoktur.)

 

K-2* (YILDIZ) yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara düzenlenir. (3,500 Kg ve altındaki Kamyonet türü araçların eklenebileceği belgedir.)

 

       K-2  ŞAHIS İŞLETMELERİ BAŞVURUSU GEREKLİ  BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ

 

       K-2  ŞİRKETLER BAŞVURUSU GEREKLİ  BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ

 

       K-2* ŞAHIS İŞLETMELERİ BAŞVURUSU GEREKLİ  BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ

 

       K-2* ŞİRKETLER BAŞVURUSU GEREKLİ  BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

K-3 yetki belgesi: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara, verilir.

 

       K-3 ŞAHIS İŞLETMELERİ BAŞVURUSU GEREKLİ  BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ

 

       K-3 ŞİRKETLER BAŞVURUSU GEREKLİ  BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ

 

K-3 yetki belgesi: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara, verilir.

 

K  BELGESİ DEĞİŞİM EVRAKLARI

 

 

K-1’DEN K-2’YE DEĞİŞİM(ŞAHIS)  GEREKLİ  BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ

 

       K-1’DEN K-2’YE DEĞİŞİM(ŞİRKET ) GEREKLİ  BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ

 

       K-1’DEN K-3’E  DEĞİŞİM( ŞAHIS) GEREKLİ  BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ

 

       K-2’DEN K-1’E DEĞİŞİM(ŞAHIS) GEREKLİ  BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ

 

       K-2’DEN K-1’E DEĞİŞİM(ŞİRKET) GEREKLİ  BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ

 

       K-2*’DAN K-2’YE DEĞİŞİM (ŞAHIS) GEREKLİ  BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ

 

       K-2 YILDIZ’DAN K-2’YE DEĞİŞİM(ŞİRKET) GEREKLİ  BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ

 

 K BELGELERİ DEVİR İŞLEMLERİ

 

       ŞAHISTAN ŞAHISA DEVİR  (K-1)-(K-1)* GEREKLİ  BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ

 

       ŞAHISTAN ŞAHISA DEVİR  (K-2)-(K-2)* GEREKLİ  BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ

 

       ŞAHISTAN ŞİRKETE DEVİR (K1) GEREKLİ  BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ

 

       ŞAHISTAN ŞİRKETE DEVİR (K1*) GEREKLİ  BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ

 

       ŞAHISTAN ŞİRKETE  DEVİR (K-2)-(K-2)*  GEREKLİ  BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ

 

       ŞİRKETTEN ŞİRKETE DEVİR K-1 GEREKLİ  BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ

 

       K BELGELERİNİ VERASETEN DEVİR ALMAK İÇİN GEREKEN EVRAK LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 


Detaylı bilgi için;

Birim Sorumlusu
Nesip POLAT

BATMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Telefon : (0 488)  213 12 45 -DAHİLİ(23)