Ana Sözleşme Tadili

 

GEREKLİ EVRAKLAR

 1) Dilekçe

2) Noter onaylı Kooperatif Yönetim Kurulu Ana Sözleşme Tadil Kararı (Noter onaylı 1 asıl)          

3) Ana Sözleşme tadil metni (1 asıl )

4) Ana sözleşme tadiline ait bakanlık izin yazısı ( 1 asıl)

5) Genel kurul toplantı tutanağı noter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (1 asıl - 1 fotokopi)

6) Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ, gazete ilanı vs.

7) Hazır Bulunanlar Listesi ( 1 asıl)

8) Bakanlık temsilcisi atama yazısı ( 1 asıl)

9) Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış gündem kararı (1 fotokopi)

10) Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise yönetim kurulu görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair yönetim kurulu kararı- Örnek karar ekli (1 asıl -1 fotokopi)

11) Yönetim Kuruluna seçilen üyelerinin unvan altında noterce düzenlenmiş İmza beyannameleri (1 asıl)

 

Yetkili Personel:

Adı Soyadı Ünvanı   Dahili No Direkt No
Neşe ERPOLAT Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı   20 0 488 213 12 45
Abdullah SEVİM Ticaret Sicili Memuru   13 0 488 213 12 45