ODA TARİHÇESİ
 
Batman Ticaret ve Sanayi Odası 5174 sayılı Kanunun 4. maddesinde de belirtildiği gibi Oda üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve bu kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Batman Ticaret ve Sanayi Odası 1967 yılında Siirt Ticaret Odasına bağlı bir temsilcilik olarak kurulmuş, 25 Kasım 1967’de ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. İlk yılını, kuruluş hazırlıklarıyla tamamlayan Odamız, 1968’de müstakil Oda olarak kabul edilmiş ve 25.11.1968 tarihli meclis kararıyla ilk yönetim kurulu üyeleri atanmıştır. Odanın İlk yönetim kurulu üyeleri şunlardır:

Mahmut ORTABOY (Başkan)

Şevket BAŞAK

Mehmet TÜRKAY

Vezir ATİLLA

Abdülkadir AYHAN

Odanın il personeli ve ilk genel sekreteri, umum kâtip Ali İhsan ARIK, ilk binası ise Batman 2. caddede yer alan ve o zaman Midyat Garajı olarak bilinen yerde tutulan iki odalı küçük bir dairedir.

Oda kısa süre içinde personel ve fiziki altyapısını tamamlayarak üye kaydı almaya başlamış, 23 Ocak 1968 tarihli toplantıda Oda’nın ilk üyelerinin kayıtları onaylanmıştır. Odanın bir numaralı üyesi olan başkan Mahmut ORTABOY ile birlikte on üye kaydedilmiştir.Batman Ticaret ve Sanayi Odasının şu an  4939’u  faal olmak üzere toplam 7246 üyesi bulunmaktadır.

Mahmut ORTABOYUN 1971’de vefat etmesi üzerine başkanlığa yönetim kurulu üyelerinden Mehmet TEYMUR seçilmiştir. TEYMUR, Türkiye’de bu görevi en uzun süre sürdüren (40 yıl) oda başkanı unvanı ile Odamıza ve Batman’a önemli hizmetlerde bulunmuştur.29.08.2011 tarihinde Başkan TEYMUR'un kalp krizi sonucu ani vefatında sonra mevcut yönetim kurulun kendi arasında yaptığı seçim sonucu Osman NASIROĞLU odanın 3. Başkanı olmuştur.

19 Mayıs 2013'te yapılan oda seçimlerinde yedi gruptan beşini kazanan Abdülkadir DEMİR odamızın 4'üncü başkanı seçilmiştir ve hala görevini sürdürmektedir.

Batman Ticaret ve Sanayi Odası, petrol bulunması ve petrol işleme tesislerinin kurulması ile birlikte Batman’da gelişmekte olan ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınması, Batman’da ticaret ve sanayi faaliyetlerinin sağlam bir temel üstüne oturtulması, Batman’a yatırım yapacak şirketlere bilgi sağlanması, tüketici haklarının korunması gibi konularda kuruluşundan bugüne önemli hizmetler vermiştir.