Oda Sicil Memurluğu


Oda Sicil Memurluğu Görev Alanı:

Oda üyelerinin ilk kayıtları, kayıt değişiklik ve terkinlerine ilişkin işlemleri ve Bağ-Kur'la ilgili muameleleri yürütmek, üye kimlik belgesi, sicil kayıt sureti, imza tasdiknamesi hazırlamak, Oda mensuplarının dosyalarını hazırlayıp muhafaza etmek.

Oda sicil yeni kayıt ve değişikliklerini yapmak.

Üye firmaların meslek grubu değişikliği işlemlerini, NACE kodu belirleme işlemlerini yapmak.

Ticari faaliyete son verildiğinde Oda kaydının terkini işlemi ile Re’sen silinecek üyelerin tespiti ve silme işlemleri yapmak.

Ayrıca; Bağ-Kur’dan kaydını sildirmek isteyen, sağlık karnesi vizesi bitmiş veya emekli olacak üyelerin Bağ-Kur’dan aldıkları evrakları Oda Sicil Birimi’nde onaylamak.

Talep üzerine sicil dosyalarındaki bilgilerin örneklerini vermek. Kişi ve kurumların iletilmesini istedikleri konuları üyelere iletmek, kişi ve kurumlara üyeler hakkında istenilen bilgileri vermek.

Verdiği diğer belgeler: Oda Sicil Kayıt Sureti, Ticari İkametgâh Belgesi, firmaların meslekten men belgeleri, şahıs firmalarının sermaye artışı işlemleri, üyelerle ilgili her türlü Bağ-kur işlemleri, kayıtlı üyelerle ilgili istatistikî bilgiler,üye firma bilgilerini içeren listeler ve belgeler, eş tayini belgeleri, muhtelif kamu kurum ve kuruluşlar ile ilgili yazışmalar.   

 

 

 Gerçek Kişi Dilekçe ve Formlar

 

Not: Dilekçelerde lütfen sadece unvan kaşe ve imza kısmını doldurunuz.   Gerçek Kişi Kayıt Dilekçesi

    Gerçek Kişi Terk Dilekçesi

    Gerçek Kişi Terk Dilekçesi (İnşaat Taahhüt İşleri)

    Gerçek Kişi Terk Dilekçesi (Vefat)

    İş İlavesi Dilekçesi

 

 


   İş Değişikliği Dilekçesi

 

 


   Sermaye Artırımı Dilekçesi

 

 

 

   Askı Dilekçesi

 

 

 

 

 

Oda Kayıt Beyannameleri

 

 

 


  TÜZEL KİŞİ BEYANNAME

 

 

 

     GERÇEK KİŞİ BEYANNAME

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tüzel Kişi Dilekçe ve Formlar

 


Not: Dilekçelerde lütfen sadece unvan kaşe ve imza kısmını doldurunuz.


   Tüzel Kişi (Şirket/Kooperatif) Kayıt Dilekçesi

 

 


 

   Tüzel Kişi (Şube) Kayıt Dilekçesi

 

 


 

   Tüzel Kişi (Şirket/Kooperatif) Terk Dilekçesi

 


 

   Tüzel Kişi (Şube) Terk Dilekçesi

 


 

   Merkez Nakli ile Terk Dilekçesi

 


 

   Tüzel Kişi (Şirket/Kooperatif) Tasfiye Dilekçesi

 


 

    Madde Tadili Dilekçesi

 


 

   Hisse Devri Dilekçesi

 


 

 

   Askı Dilekçesi

 


 

 Bağ-Kur İşlemleri


Gerçek ve tüzel kişi ortakların, Bağ-Kur İşi Bırakma Formu, Bağ-Kur Sağlık Sigortası Formu, Bağ-Kur Giriş Bildirgesi, Yaşlılık Aylığı Formu ve Bağ-Kur Sigortalılığı devam yazısı, Bağ-Kur karnesi vizesi, Bağ-Kur dan emeklilik vb. işlemleri için Bağ-Kur tarafından istenen bilgileri talep uyarınca memurluğumuz tarafından verilmektedir.


Gerçek ve tüzel kişiler, Bağ-kur'dan temin ettikleri ya da altta bulunan form ile odamıza baş vurduklarında, form üzerinde bulunan ilgili bölüm üyemizin dosyasının tetkiki sonucunda doldurularak, talep sahibine verilir.

Lüzumu halinde, ayrıca detaylı bilgi yazılı olarak üyelerimize verilmektedir. Gerçek ve tüzel kişilerin bu talepleri odamız tarafından yerine getirilirken, dilekçe ile başvurmaları istenir.

Her iki hizmet türü gerçekleşirken üyelerimizin odaya aidat borçlarının bulunmaması gerekir. 

Bağ-Kur İB Formu

İB FORMU

Bağ-Kur'a giriş-çıkış işlemlerinde Bağ-Kur'a verilmesi zorunlu bir belgedir.

YAŞLILIK AYLIĞI TALEP FORMU

Bağ-Kur'dan emekli olmak için verilmesi zorunlu bir belgedir.

SAĞLIK KARNESİ FORMU

Bağ-Kur'dan sağlık karnesi almak ve bu karnenin vize işlemlerinde verilmesi zorunlu bir belgedir.

ASKERLİK BORÇLANMA FORMU

Askerlik süresinin borçlanılmasında verilmesi zorunlu bir belgedir .

ÖLÜM AYLIĞI TALEP FORMU

Vefat eden Bağ-Kur'lunun varislerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için verilmesi zorunlu bir belgedir.Detaylı bilgi için;

BATMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Telefon : (0 488)  213 12 45 DAHİLİ (1119 - 1121 - 1124)