Görev ve Sorumluluklar

 

§  İhaleleri bilgi bankasında toplamak, ilgili Üyelerin bilgisine sunmak,

§  Odamız web portalının güncellenmesini, yeni alt sayfalar ve ek modüllerle geliştirilmesini sağlamak, duyuruların elektronik ortamda hazırlanmasını ve yayımlanmasını sağlamak,

§  Odamız Intranet sistemi içerisinde yer alan Kalite Prosedürlerini güncellemek, Müdürlükler tarafından hazırlanan ve üst makamların onayı alınan tüm konulara; seminer, sempozyum, panel gibi toplantılara; Oda tarafından gerçekleştirilen yurt içi ve yurt dışı geziler ile uluslararası ve ulusal fuarlar ve sergilere ilişkin duyuruların elektronik ortamda hazırlanmasını ve yayımlanmasını sağlamak,

§  Odamız üye elektronik posta veri tabanını güncellemek, geliştirmek, üyelerimize geniş konu kapsamlı e-bülten gönderimini sağlamak, özellikle Doğu Bölgesi sınırları içerisinde açılan ihaleler için Çarşamba günleri haftada 1 kez olmak üzere elektronik ihale bültenini yayınlamak

§  Odamız bilgiislem@batso.org.tr birim e-posta adresine kurum ve kişiler tarafından iletilen e-postaların Odamız ilgili birimlerine yönlendirilerek, bilgi aktarımının doğru ve zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak,

§  Yeni yazılım uygulamaları ihtiyaçlarını belirlemek ve mevcut yazılım uygulamalarındaki düzenlemeleri yapmak, Bilgi bütünlüğünü sağlayarak Oda içi birimlerin kendi kapsam alanındaki bilgilerden yararlanmasını temin etmek,

§  Her türlü donanım ve yazılım sistemini işlemek, Odamız Personeline ve Meclis Üyelerimizi kullanılan yazılım programları hakkında bilgilendirmek ve gerektiğinde eğitmek ve/veya eğitim programları düzenlenmesine yardımcı olmak,

§  Mevcut bilgi işlem sisteminin bakım ve onarım problemlerini belirleyip, takip etmek ve sonuçlandırmak,

§  Gerektiğinde Müdürlüğümüz faaliyetlerine giren alanlarda raporlar hazırlamak

§  Odamızdaki toplantı, seminer bilgileri, aidat hatırlatmaları,duyurular,haberler v.b. konulardaki bilgilendirmeleri Mobil Modifikasyon Gönderim hizmeti ile üyelerimize sunmak.

§  Odamız Facebook ve G+ Sosyal Medya Hesaplarını yönetmek,

§  Web sitemiz www.batso.org.tr  ve Mobil Uygulamamız için üyelerimizin iş yeri koordinat bilgilerini güncel tutmak


Detaylı bilgi için;

BATMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Telefon : (0 488)  213 12 45