Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihinin aynı güne denk gelmesi nedeniyle Kurum tahsilat sisteminde meydana gelen yoğunluktan dolayı sigortalı ve işverenlerin mağduriyet yaşamamaları için son ödeme tarihi 31.07.2023 olan cari dönem prim borçları, yapılandırma borçları ve diğer her türlü borçlarının son ödeme süresini 5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasına dayanılarak 03.08.2023 tarihi saat 23:59'a kadar uzatmış olup, bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacaktır.