Tarih     :19/10/2016

                                                                                                                                Sayı       : 17/910

              SAYIN ÜYEMİZ

            İlgi: TİM'in 14.10.2016 tarih ve 53654767-TİM.00.GSK.INO.2016/213-2954 sayılı yazısı

            İlgide kayıtlı yazıda, hizmet sektörünün ihracatı tüm dünyada büyük bir hızla büyümekte ve önemi giderek arttığı belirtilmiştir. 1980 yılından günümüze hizmetler sektörünün ihracatının 10'ar yıllık dönemler itibarıyla gelişimi incelendiğinde, sektörün büyüme hızının mal ihracatından fazla olduğu görülmektedir. Türkiye'nin de 1995 yılında 14,9 milyar dolar olan hizmet ihracatı 2005 yılında ise 46,3 milyar dolara yükselmiştir.

            Ülkemizde hizmet ticaretinin artan önemine binaen son yıllarda hizmet ticaretinin tanımlanmasına ve destek mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarca önemli çalışmalar yürütülmektedir. TİM tarafından da bu yıl ilk defa hizmet ihracatçı firmalarının katılımları ile çok önemli bir çalışmaya imza atılacaktır. "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması" ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Ekonomi Bakanlığı tarafından sınıflandırılmış hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar 2015 yılında gerçekleştirdikleri hizmet ihracatı ile sıralanarak kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Araştırma sonuçları, 2023 hedefleri doğrultusunda Türk hizmet sektörünün gelişiminin görülmesine, potansiyelinin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunacaktır.

             "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması" başvuruları http://www.tim.org.tr/tr/500.html adresinden, çok kısa bir sürede ücretsiz olarak gerçekleştirilebilmektedir.

            Bilgilerinize sunarız.

            Saygılarımızla,

           Şeyhmus İŞCAN

            Genel Sekreter